Jak walczyć z uzależnieniem od internetu?
6 mins read

Jak walczyć z uzależnieniem od internetu?

Ostania aktualizacja 9 września 2022

Jak walczyć z uzależnieniem od internetu? Rozwój technologiczny niesie ze sobą liczne korzyści. Zapewnia miejsca pracy, umożliwia kontaktowanie się z ludźmi na drugim końcu świata, ułatwia załatwianie spraw urzędowych na odległość. Jednak w tym wszystkim należy dostrzegać tragedię wielu ludzi, którzy pozwolili pochłonąć się internetowi bez opamiętania. To nie tylko młodzi ludzie. Często problem ten dotyka osób, które całe swoje życie prywatne przeniosły do sieci. Jak walczyć z tym uzależnieniem? Czy terapie uzależnień od internetu są skuteczne?

Podłoże popadania w uzależnienie

Najczęściej uzależnienie rozpoczyna się poprzez odkrycie interesujących treści i spędzanie coraz większej ilości czasu nad ich pogłębianiem. Następnie dochodzi do utraty innych zainteresowań i braku kontroli nad ilością czasu spędzanego w sieci. Może to się wiązać nawet z ograniczeniem snu czy jedzenia, a w przypadku osób dorosłych – zaniedbaniem pracy. Może to stanowić zagrożenie dla zdrowia i bezpieczeństwa finansowego. Obserwując takie objawy u bliskiej nam osoby, warto skontaktować się z ośrodkiem leczenia uzależnień. Również mniej istotne objawy mogą być znakiem ostrzegawczym. Osoba dotknięta uzależnieniem traci umiejętność koncentracji, pogarsza się jej wzrok, odczuwa bóle kręgosłupa związane z przebywaniem w tej samej pozycji przez dłuższy okres czasu. Może stać się nadpobudliwa i mieć trudności z kontrolą popędów.

Nałogowe korzystanie z internetu wiąże się z porzuceniem lub znacznym ograniczeniem innej aktywności życiowej. Dla wielu osób dotkniętych problemem sieć stała się jedynym miejscem, gdzie dzielą się swoimi opiniami, nawiązują znajomości, podejmują ewentualną pracę zarobkową. Wśród osób młodych bardzo często to gry komputerowe są przyczyną dalszego popadania w uzależnienie. Czynnikami wpływającymi na rozwój nałogu są między innymi ilość wolnego czasu i samotność. Stąd też obserwacja, jakoby najbardziej narażonymi grupami osób była młodzież, studenci czy gospodynie domowe. Badacze wskazują również na nieśmiałość i niskie poczucie wartości jako czynniki popychające wiele osób do budowania swojego świata w internecie.

Rodzaje uzależnień od internetu

Jak walczyć z uzależnieniem od internetu?
Jak walczyć z uzależnieniem od internetu?

Nadużywanie komputera można podzielić na kilka różnych kategorii. Wyróżnia się między innymi erotomanię internetową, czyli nałogowe oglądanie treści pornograficznych. Często wiąże się to z ujawnieniem zaburzeń seksualnych, np. pedofilii. Wskazany jest kontakt z ośrodkiem terapeutycznym, celem zapobiegania dalszemu rozwojowi zaburzenia. Kolejną kategorią uzależnienia jest socjomania, czyli nadużywanie portali społecznościowych, czatów internetowych, kosztem porzucenia relacji międzyludzkich w prawdziwym życiu. Okazuje się, że dotknięci tym problemem nie są w stanie podtrzymywać znajomości w rzeczywistości. Wyróżnia się również przeciążenie informacyjne. Jest to sytuacja, w której osoba korzystająca z internetu jest bombardowana tak dużą ilością treści, że czuje się nimi przytłoczona. Ostatnim rodzajem jest uzależnienie od sieci internetowej. Obejmuje ono między innymi gry komputerowe, hazard czy nałogowe zakupy.

Każde z wyżej wymienionych uzależnień może być równie niebezpieczne. Powszechnie znanym skutkiem uzależnień jest popadanie w depresję, problemy zdrowotne (kręgosłup, oczy), zaniedbywanie obowiązków i wycofanie się z życia społecznego, poczucie wyobcowania czy apatia. Znane są przypadki osób, które w wyniku ograniczenia aktywności w internecie stały się agresywne, dopuszczały się nawet morderstwa. Dlatego warto zapobiegać rozwojowi nałogu, a w przypadku, kiedy problem dotyczy naszych bliskich – interweniować.

Leczenie i zapobieganie

Terapia dla osób uzależnionych od internetu niekiedy przypomina odwyk narkotykowy czy alkoholowy. Polega na pracy z psychologiem, w celu zmniejszenia ilości czasu poświęcanego na surfowanie w sieci. Jest to proces powolny i polega na stopniowym ograniczaniu dziennej ilości godzin spędzonych w internecie. Ponadto dobre ośrodki leczenia uzależnień zaproponują pomoc w organizacji czasu pacjenta. Często osoba uzależniona rezygnowała z kontaktów społecznych, dlatego specjalista zaproponuje różne aktywności, które mogą pomóc w powrocie do normalnego funkcjonowania. Jedną z technik radzenia sobie z uzależnieniem jest dzielenie czasu poświęcanego na aktywność online na mniejsze części i stopniowe wydłużanie przerw między sesjami. Z czasem pacjent czuje coraz mniejszą potrzebę ciągłego korzystania z komputera. Ponadto pomaga regularna kontrola swojej aktywności, zapisywanie historii przeglądania i jej analiza.

Uzależnieniu można zapobiegać. Będąc rodzicem, warto kontrolować treści, które ogląda dziecko. Trzeba też kontrolować czas spędzany przez nie w internecie, ponieważ uzależnienie może rozwinąć się niespodziewanie. Jeżeli dziecko ma problemy ze snem, nie radzi sobie w szkole lub jest agresywne, to również może sugerować nałóg. W przypadku osób dorosłych sugestywne jest porzucenie obowiązków, rezygnacja z pracy lub traktowanie jej pobieżnie, niedobór snu, wycofanie czy trudności z utrzymaniem zdrowych relacji. W takiej sytuacji warto skontaktować się z ośrodkiem leczenia uzależnień od internetu. Specjalista dobierze odpowiednią metodę terapii, która pozwoli na zerwanie z dotychczasowym trybem życia.

angielski niemiecki hiszpański francuski