25 maj, 2024
5 mins read

Aktiv styrelse – nytt regeringsprogram

Om programmet ” Active board” är ett program vars mål är att utveckla polsk utbildning och utveckla kompetens hos studenter och lärare inom området informations- och kommunikationsteknik. Utvecklingen av programmet faller under åren 2017 -1019 och riktas till grundskolor. Medel från programmet är avsett för inköp av interaktiva whiteboards och monitorer, projektorer och ljudsystem. Denna utrustning möjliggör innovativ och […]

6 mins read

Musik har en positiv effekt på barnets utveckling

Musik har en positiv effekt på barnets utveckling Det har länge varit känt att musik, tillsammans med fysisk aktivitet, har en positiv effekt på småbarns utveckling från tidig ålder. Det är definitivt lättare att förse föräldrar med rörelse, för det räcker att gå utanför eller göra en hinderbana i sina egna fyra hörn. Det är lite svårare […]