Jak wybrać dobre ubezpieczenie dla firmy?
5 mins read

Jak wybrać dobre ubezpieczenie dla firmy?

Ostania aktualizacja 20 marca 2023

Jak wybrać dobre ubezpieczenie dla firmy? Rozpoczynając działalność, musimy się upewnić, że chronimy swoje nowe przedsięwzięcie i oszczędzamy czas i pieniądze, które zainwestowaliśmy. Odpowiednie ubezpieczenie chroni nasze osobiste aktywa przed długami i zobowiązaniami finansowymi. Jednak wybór odpowiedniego rodzaju i liczby ubezpieczeń firmowych jest czasami bardzo trudne.

Rodzaje polis dla firm

Istnieją różne rodzaje ubezpieczeń dla firm https://www.fullpolisa.pl/wylicz-skladke/ubezpieczenie-oc-firmy-i-dzialalnosci-gospodarczej/ . Możemy wybrać ubezpieczenie od uszkodzeń siedziby naszej firmy (np. biura lub fabryki). Możemy wybrać ubezpieczenie firmy, obejmujące pojazdy, sprzęty i zapasy. Możemy też wybrać ubezpieczenie, chroniące przed stratami, wynikającymi z przestępstw, takich jak kradzież czy nawet oszustwo pracownicze. Istnieje także rodzaj ubezpieczenie, chroniące firmę w przypadku pozwu.

Zobacz również:

Ogólne kategorie

Ubezpieczenie dla firm możemy podzielić na cztery główne kategorie.

  1. Ubezpieczenie majątkowe firmy. Zwracane są pieniądze każdemu ubezpieczonemu, który poniósł straty finansowe, ponieważ jego mienie (ziemia, budynki, mienie osobiste) zostało uszkodzone lub zniszczone.
  2. Ubezpieczenie od odpowiedzialności biznesowej (np. firmy budowlanej). Zapewnia ochronę w celu zapłaty za uszkodzenie ciała lub mienia, gdy ubezpieczony jest prawnie odpowiedzialny.
  3. Biznesowe ubezpieczenie samochodowe. Zapewnia ochronę pojazdów służbowych przed uszkodzeniami. Podobnie jak w przypadku ubezpieczenia prywatnego samochodu, takie ubezpieczenie zapewnia odszkodowanie za uszkodzenia pojazdu, powstałe w wyniku pożaru lub kradzieży. Zwracane są koszty kolizji i wypadku. Ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej chroni nas, jeśli jesteśmy pozwani za wypadek z udziałem pojazdu służbowego.
  4. Ubezpieczenie parasolowe biznesowe. Poszerza pokrycie strat, przekraczających limit innej polityki lub zasad. Polityka parasolowa może również rozszerzyć zakres strat, które nie są normalnie objęte innymi polisami.

Ponadto ubezpieczenie firmy obejmuje ubezpieczenie pracowników, od przerwania działalności, grupowe ubezpieczenie zdrowotne, grupowe ubezpieczenie na życie i ubezpieczenie rentowe.

Jak właściwie wybrać odpowiednie ubezpieczenie?

Kiedy już zdecydujemy się na właściwy rodzaj ubezpieczenia, musimy wybrać odpowiednią wysokość. Powinna być ona uzależniona od naszych potrzeb. Sprawdźmy dokładnie oferty różnych firm ubezpieczeniowych. Zdobądźmy i porównajmy wiele ofert od renomowanych towarzystw ubezpieczeniowych i niezależnych agentów ubezpieczeniowych. Oferty możemy dostać online lub osobiście. Często warto też porozmawiać z właścicielami innych firm i zapytać, kto ich ubezpiecza  i czy są zadowoleni z proponowanych usług. Porównajmy dokładnie szczegóły.

Zasady mogą mieć tę samą nazwę, ale inny zasięg. Musimy jasno określić, co jest, a co nie jest objęte danym ubezpieczeniem. Ubezpieczenie musi uwzględniać naszą sytuację zawodową. Właściciele małych firm często prowadzą interes w domu, jednak muszą posiadać oddzielną polisę ubezpieczeniową. Porozmawiajmy więc z agentem ubezpieczeniowym o swojej konkretnej sytuacji zawodowej. Wtedy będziemy wiedzieć, co jest dla nas najlepsze.

Wspólne elementy i wykluczenia

Zanim podejmiemy ostateczną decyzję o rodzaju ubezpieczenia dla naszej firmy, upewnijmy się, że dokładnie przejrzeliśmy ofertę.

Zwróćmy uwagę na kilka kwestii:

  • adnotacje: wyspecjalizowane rodzaje ubezpieczeń są bardziej ograniczone, jeśli chodzi o ich zakres. Obejmują sytuacje, wyłączone z ogólnej polisy ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej. Czasami musisz się liczyć z dodatkowymi kosztami, abyśmy zostali wykluczeni z odpowiedzialności za szkody. Jeśli odpowiedzialność wiąże się z unikalnym ryzykiem (np. profesjonalne usługi księgowe), oprócz polityki kompleksowego ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej, wymagana będzie specjalistyczna polityka.
  • pokrycie zdarzeń: kompleksowa polityka obejmuje odpowiedzialność za jakiekolwiek zajście w tym okresie. To oznacza, że polisa będzie obejmować odpowiedzialność za obrażenia ciała lub szkody majątkowe, które ubezpieczony wyrządził pozwanemu, gdy polisa obowiązywała.
  • oczekiwane lub zamierzone szkody: szkody, które były subiektywnie oczekiwane lub zamierzone przez ubezpieczonego, są wyłączone z zakresu ubezpieczenia.
  • własność intelektualna, reklama. Pokrycie szkód osobowych innych osób – w wyniku zniesławienia, oszczerstwa, naruszenia prywatności, praw autorskich, patentu, nazwy handlowej i znaku handlowego i nieuczciwych praktyk biznesowych. Firmy ubezpieczeniowe wąsko określają definicję reklamy, aby ograniczyć lub zablokować zasięg. Zapoznajmy się więc z każdą proponowaną kompleksową polisą odpowiedzialności cywilnej w takich sytuacjach.
  • dane jako własność: pokrycie szkód jest możliwa tylko wtedy, gdy nieruchomość ma charakter namacalny, a uszkodzenie fizyczne. Debata na temat tego, czy dane komputerowe są namacalne, a uszkodzenie fizyczne, jest zagorzała. Jeśli więc udostępniamy sprzęt komputerowy, oprogramowanie lub usługi programistyczne, upewnijmy się, że dokładnie wiemy, co obejmuje dane ubezpieczenie.
  • ubezpieczenie nieruchomości. Niektóre polisy mogą obejmować kompleksową odpowiedzialność cywilną i odrębną ochronę szkód majątkowych, należących do ubezpieczonego.
Full Polisa Łukasz Wnuk
Promienna 33B
05-200 Marki
609 103 308
www.fullpolisa.pl/

angielski niemiecki hiszpański szwedzki francuski