Jakie korzyści niesie ze sobą OCP?
5 mins read

Jakie korzyści niesie ze sobą OCP?

Ostania aktualizacja 1 lutego 2024

Jakie korzyści niesie ze sobą OCP? Przewoźnik będzie ubezpieczony z tytułu niewykonania lub niewłaściwego wykonania warunków umowy przewozu. Przydaje się w przypadku kradzieży, uszkodzenia lub zniszczenia towaru albo opóźnienia dostawy. Jednocześnie klienci zyskują pewność i bezpieczeństwo, że usługi zostaną właściwie wykonane, a w przypadku jakichkolwiek uchybień, mogą liczyć na odszkodowanie.

Coraz częściej nie decydują się na wybranie firmy przewozowej, która nie ma takiego ubezpieczenia. Z kolei firmy ubezpieczeniowe gwarantują różny zakres odpowiedzialności, ale ich oferta faktycznie niewiele się różni. Większość ubezpieczycieli chroni firmy przewozowe przed ewentualnym zniszczeniem lub uszkodzeniem towarów w wyniku pożaru, awarii, wypadku lub kradzieży ze strzeżonego parkingu. Oczywiście firma przewozowa i kierowca mają szereg obowiązków, jeśli ich nie przestrzegają, nie mogą liczyć na odszkodowanie. Jednak czasami towarzystwo ubezpieczeniowe chroni klienta, nawet wtedy, gdy  wina powstała w wyniku rażącego błędu lub czynu umyślnego kierowcy.

Ile kosztuje OCP?

Towarzystwa ubezpieczeniowe często wykorzystują odmienne zasady wyliczania składki za OCP. Zazwyczaj bierze się pod uwagę:

 • roczne obroty netto z usług przewozowych (wraz ze wzrostem obrotów rośnie wysokość składki),
 • wysokość sumy gwarancyjnej,
 • rodzaj przewożonych towarów.

Pamiętajmy, że zawsze możemy negocjować składkę. Często towarzystwa ubezpieczeniowe nie biorą odpowiedzialności za przewóz towarów niebezpiecznych i podwyższonego ryzyka, np.

 • leków,
 • pieniędzy,
 • dokumentów,
 • dzieł sztuki,
 • żywych zwierząt,
 • elektroniki,
 • alkoholu,
 • tytoniu.

Zazwyczaj, w przypadku takich towarów wymagane jest wykupienie dodatkowego ubezpieczenia.

O czym powinniśmy pamiętać przed wykupieniem OCP?

Przede wszystkim musimy sprawdzić listę wyłączeń, w przypadku podstawowego ubezpieczenia. Musimy znać sytuacje, w których zakład ubezpieczeń społecznych nie wypłaci nam odszkodowania.

Rodzaje OCP

Możemy mówić o OCP przewoźnika https://www.fullpolisa.pl/wylicz-skladke/ubezpieczenie-ocp-przewoznika/ krajowym i międzynarodowym. Wyróżniamy dwa zakresy terytorialne działania ubezpieczenia. Ich różnica wynika z różnych aktów prawnych. Obie regulacje (polskie prawo przewozowe i Konwencja CRM w międzynarodowym prawie przewozowym) określają inny zakres odpowiedzialności przedsiębiorcy, oferującego usługi przewozowe. Towarzystwa ubezpieczeniowe w ten sposób dostosowują swoją ofertę OCP.

Przede wszystkim należy pamiętać, że OCP jest umową, która odnosi się do ubezpieczenia cywilnej odpowiedzialności przewoźnika. Dzięki wykupieniu OCP, odpowiedzialność finansowa może zostać przeniesiona na ubezpieczyciela, jeśli wystąpiła szkoda. Może on funkcjonować zarówno w transporcie krajowym, jak i międzynarodowym.

Pomoc eksperta

Warto skorzystać z pomocy eksperta z zakresu ubezpieczeń. Doradzi on w zakresie opracowania najlepszych warunków ubezpieczenia OCP przewoźnika https://www.stowarzyszenie-hubertus.pl/ocp-przewoznika-co-musisz-wiedziec/. Oferty mogą być przygotowane w kilku wersjach i kierowane są do przewoźników, generujących przychody z działalności transportowej. Wyróżniamy dwie grupy przewoźników, osiągających dochody do 2 mln zł i powyżej 2 mln złotych.

Jest jeszcze jedna grupa przewoźników, która może być zainteresowana kupnem OCP. Chodzi tutaj o przewoźników, wykorzystujących busy do 3,5 ton. Każda z ofert, sporządzonych przez eksperta bierze pod uwagę specyfikę prowadzonej działalności i zawiera rozszerzenia, które są obligatoryjne dla danego typu przewozu.

OCP dla przewoźników busami do 3,5 ton

Tacy przewoźnicy mają najczęściej specjalną ofertę. W atrakcyjnej cenie zyskują optymalną ochronę. Niektóre oferty gwarantują taki sam zakres ubezpieczenia, zarówno dla transportu krajowego, jak i międzynarodowego, a także dla wykonywanych przewozów kabotażowych na terenie UE. Dzięki odpowiedniej konstrukcji oferty, OCP optymalnie chroni interes przewoźnika. Przewoźnik może również sporo zaoszczędzić na składce. Jest to szczególnie ważne, biorąc pod uwagę, że składka może wynosić nawet 1500 zł.

Ruch kabotażowy

Jakie korzyści niesie ze sobą OCP?
Jakie korzyści niesie ze sobą OCP?

Niektóre towarzystwa ubezpieczeniowe gwarantują również OCP dla przewozów kabotażowych. Dobrzy ubezpieczyciele zapewniają zawarcie umowy na prawie wszystkie kraje UE i Norwegię. Dlatego taka oferta jest bardzo korzystna.

Przepisy prawne, regulujące ruch kabotażowy na terenie UE, zostały ujednolicone w maju 2010 roku. Nie możemy jednocześnie jednak zapominać o regularnych poszczególnych krajów członkowskich. Dobór właściwej polisy OCP uzależniony jest od prawa odrębnych krajów UE. Taka polisa powinna obejmować również przewozy kabotażowe. Najczęściej polskie firmy przewozowe wykonują transport kabotażowy w Niemczech i we Francji. Nie każdy kraj członkowski będzie wymagał od przewoźnika, oferującego transport kabotażowy, specjalnej polisy OCP. Dlatego zawsze przed wykupieniem polisy, należy zapytać eksperta.

angielski niemiecki hiszpański szwedzki francuski