Kremacja zwierząt w Szczecinie
6 mins read

Kremacja zwierząt w Szczecinie

Ostania aktualizacja 4 lutego 2024

Kremacja zwierząt w Szczecinie to proces spalania ciała zmarłego. W moim kraju jest to legalny sposób zakopywania szczątków zwierząt domowych. Istnieje możliwość utworzenia cmentarza dla zwierząt, ale samopochówek w miejscu niewyznaczonym podlega karze zgodnie z obowiązującym prawem. Szczątki zwierząt domowych są odpadami biologicznymi o określonej klasie zagrożenia i muszą być zabezpieczone przed pochowaniem. Metodą utylizacji jest kremacja.

Co do zasady kremację zwierząt w Szczecinie przeprowadzają wyspecjalizowane firmy posiadające odpowiednią licencję. Kremacja zwierząt może odbywać się zbiorowo lub indywidualnie. Podczas typowej kremacji w jednym krematorium spala się kilka zwierząt. W przypadku kremacji indywidualnej, w jednym piecu kremowane jest jedno zwierzę. Po indywidualnej kremacji właściciel umieszcza prochy w specjalnej urnie, a w razie potrzeby może wykonać zdjęcia i filmy.

Czy w Szczecinie należy kremować zwierzęta?

Kremację zwierząt w Szczecinie https://animaleden.pl/kremacja-zwierzat-szczecin/ można podzielić na dwa rodzaje – kremację ogólną i kremację indywidualną. Różnica polega na tym, że w pierwszym przypadku na ogół kremowano jednocześnie kilka szczątków zwierzęcych. Właściciel może otrzymać część prochów. Jeśli ktoś chce zatrzymać prochy zmarłego zwierzaka, powinien zamówić drugą opcję, indywidualną kremację zwierzaka, czyli tylko jednego zwierzaka, choć będzie to kosztować więcej. Możesz dowiedzieć się o kosztach kremacji i eutanazji zwierząt, dzwoniąc do firm świadczących tę usługę. Podczas szczecińskiej kremacji zwierząt po kilkugodzinnej pracy pieca pozostały tylko popioły. Rynek usług pogrzebowych dla zwierząt domowych rośnie i istnieje zainteresowanie zorganizowaniem kremacji szczątków psa lub kota zgodnie ze wszystkimi wymogami prawnymi.

Zalety kremacji zwierząt w Szczecinie

szczecińskie krematorium dla zwierząt
szczecińskie krematorium dla zwierząt

Takie podejście jest wygodne pod wieloma względami. Pogrążony w żałobie właściciel nie musi zastanawiać się, jak pochować swojego pupila. Może po prostu zlecić kremację swojego pupila w Szczecinie i nie martwić się o nic innego. Przybył weterynarz, stwierdził zatrzymanie akcji serca i zajął się transportem. Wysyłka odbywa się w specjalnie do tego celu zapieczętowanych przedziałach wysyłkowych. Firma zajmuje się również formalnościami związanymi ze zwierzętami oraz ich przechowywaniem.

Samo zakopanie psa lub kota na podwórku nie spełniałoby przyjętych standardów higieny – jest to prawnie zabronione i wiąże się z wysoką grzywną. Wynika to z wysokiego poziomu zagrożenia związanego ze zwłokami zwierząt. Mogą stać się nosicielami poważnych chorób, takich jak wścieklizna. Jest też mało prawdopodobne, żeby ktoś wyrzucił ciało do śmietnika, bo mówimy o członku rodziny, którego ciepło i oddanie ogrzewają go od lat. Dlatego bardziej poprawne jest kremowanie zwierząt.

Sprzedaż urny do kremacji zwierząt w Szczecinie

Kremacja zwierząt, czyli palenie w specjalnych piecach, jest uważana za metodę całkowicie humanitarną i legalną. Dzięki usłudze kremacji zwierząt w Szczecinie możesz kupić urnę na miejscu. W niektórych przypadkach wideo przedstawiające urnę można wyświetlić online w czasie rzeczywistym. W przypadku osobnej kremacji w obecności właściciela klient może wybrać i opłacić wybraną kopię. Do zakopywania prochów w ziemi zalecana jest samorozkładająca się urna drewniana lub metalowa. Jeśli ktoś ma zamiar trzymać ją w domu, najlepszą opcją jest urna ceramiczna. Indywidualne kremacje zwierząt o wadze od 10 do 25 kg kosztują od 850 do 950 zł. Powyżej 60 kg – około 1200 zł. Całkowity koszt kremacji zwierzęcia o wadze do 20 kg to około 400 zł, a zwierzęcia o wadze od 40 do 60 kg to 600 zł.

Indywidualna kremacja zwierząt w Szczecinie

Indywidualne kremacje zwierząt są w Szczecinie bardzo popularne. Nowoczesne krematorium dla zwierząt jest najnowocześniejsze i wyposażone w atestowane piece kremacyjne. W zależności od wagi zwierzęcia przebieg pojedynczego zabiegu trwa od 1,5 do 2,5 h do pojawienia się szarego proszku. Po zakończeniu kremacji piec pozostawia się do ostygnięcia na 30 minut przed wyjęciem przedmiotów kremacji. Prochy skremowanych zwierząt są ostrożnie usuwane i wsypywane do wybranych urn. Następnie jest zamykany w celu bezpiecznego transportu bez obawy o rozsypany kurz.

Kremacja zwierząt w Szczecinie
Kremacja zwierząt w Szczecinie

Cały proces kremacji osobistej jest w pełni jawny i na życzenie klienta może być przeprowadzony w obecności klienta lub osoby upoważnionej do pochówku. W Szczecinie indywidualna kremacja zwierząt w obecności ich właścicieli jest nieodłącznym elementem ceremonii pożegnania i szacunku. Pracownicy krematorium są gotowi zapewnić klientom wszelkie warunki na to wydarzenie. Przed rozpoczęciem kremacji osoba odpowiedzialna zaprasza właściciela zwierzęcia do dedykowanego pomieszczenia kremacyjnego i pokazuje pusty, czysty piec kremacyjny.

Po osobistym ustaleniu jego stanu rozpoczyna się proces spalania. Zgodnie z zasadami bezpieczeństwa, przed otwarciem pieca należy udać się do punktu widokowego, gdzie można obejrzeć cały proces kremacji, począwszy od starannego wkładania zwierzęcia do pieca, aż po wsypanie prochów do urny. Urny można zobaczyć w poczekalni, czekając na zakończenie kremacji. W obecności właściciela zwierzęcia pracownicy ostrożnie usuwają popiół z wychłodzonego pieca i opróżniają zawartość do urny. Przed wyrzuceniem prochów urna jest zamykana i przekazywana właścicielowi.

Pracownicy Szczecińskiego Krematorium dla Zwierząt https://www.facebook.com/KremacjaZwierzatSzczecin służą tym, którzy szczerze biorą odpowiedzialność za należyty pochówek swoich pupili. Obsługa zapewnia najwyższą uwagę i życzliwość dla każdego. Wykazywał staranne, dokładne i humanitarne podejście do martwych zwierząt. Gwarantują, że śmierć Twojego zwierzaka nie zostanie przyćmiona przez harówkę, a pamięć o nim zostanie z Tobą na zawsze.