Usługi prawne za darmo – dla kogo i kiedy?
6 mins read

Usługi prawne za darmo – dla kogo i kiedy?

Ostania aktualizacja 14 grudnia 2023

Usługi prawne za darmo – dla kogo i kiedy? Jeśli nie możesz pozwolić sobie na porady prawne lub wsparcie w sądzie, możesz uzyskać bezpłatną lub tańszą pomoc. Możesz skorzystać z następujących rozwiązań:

  • pomocy prawnej w przypadku poważnego problemu;
  • bezpłatnych porad o obniżonych kosztach lub stałej opłacie od prawników albo porady charytatywnej;
  • bezpłatnej pomocy prawnej od związku zawodowego lub innej organizacji członkowskiej;
  • porady prawnej dostępnej z polisami ubezpieczeniowymi;
  • strony internetowe zajmującej się udzielaniem porad prawnych za darmo.

Jeśli zostaniesz aresztowany, możesz uzyskać bezpłatną poradę prawną od adwokata przed przesłuchaniem przez policję – nie ma znaczenia, jaki jest twój dochód. Adwokaci, radcy prawni oraz doradcy podatkowi udzielą ci darmowej pomocy prawnej jeszcze przed skierowaniem sprawy do sądu lub w sytuacji, kiedy nie wymaga to postępowania sądowego. Taką pomoc całkowicie za darmo uzyskać możesz w 1500 punktach nieodpłatnych usług prawniczych, które są zlokalizowane w całym kraju.

Na czym dokładnie polegają usługi prawnicze za darmo?

prawo spadkowe Trójmiasto
prawo spadkowe Trójmiasto

Podczas takiego bezpłatnego spotkania, prawnik poinformuje cię o obowiązujących przepisach, a także twoich prawach i obowiązkach. Dodatkowo przedstawi ci możliwy sposób rozwiązania twoich wątpliwości. Jednocześnie pomoże także praktycznie, to znaczy napisze pismo. Zazwyczaj usługi prawnicze za darmo dotyczą prostych spraw, takich jak wniosek do gminy o przydzielenie mieszkania socjalnego, zawiadomienie do prokuratury o popełnieniu przestępstwa etc.

Dodatkowo jeżeli sprawa wymaga postępowania sądowego, w ramach bezpłatnej porady dostaniesz także pismo o zwolnienie z kosztów sądowych, ustanowienie adwokata z urzędu etc. Jednocześnie należy pamiętać, że prawnik nie udziela pomocy przy postępowaniu przygotowawczym lub sądowym, które już się odbywają. Możesz także otrzymać poradę związaną ze wszelkimi działami prawa. Nie będą to jednak porady związane z prowadzeniem działalności gospodarczej, za wyjątkiem tych dotyczących przygotowania do jej prowadzenia.

Kto ma prawo do darmowych usług prawnych?

Skorzystać z tego typu doradztwa mogą osoby, które mają mniej niż 26 lat albo więcej niż 65. Osoba taka mogła również otrzymać w przeciągu ostatnich 12 miesięcy świadczenie z pomocy społecznej, mieć Kartę Dużej Rodziny, być kombatantem albo weteranem. O bezpłatne poradnictwo mogą się ubiegać również ludzie, którzy są zagrożeni albo już zostali poszkodowani w wyniku katastrofy naturalnej i klęski żywiołowej.

Usługi prawne za darmo - dla kogo i kiedy?
Usługi prawne za darmo – dla kogo i kiedy?

Przed udaniem się na spotkanie przede wszystkim przygotuj wszelkie dokumenty związane z twoją sprawą, jeżeli takie są w twoim posiadaniu. Nie można zapomnieć także o dokumencie potwierdzającym należność bezpłatnej porady, na przykład dokumencie tożsamości. W szczególnych przypadkach wystarczające jest złożenie stosownego oświadczenia. Prawnicy swoich porad udzielają zgodnie z kolejnością zgłoszeń, dlatego niekiedy zdarzyć się może, że okres oczekiwania będzie nieco dłuższy. W każdym powiecie w Polsce działają co najmniej dwa punkty tego typu. Szukać ich można w starostwach powiatowych, urzędach gminy, urzędach miasta. Takie porady są całkowicie darmowe.

Od pierwszego stycznia 2019 roku zmieniły się uwarunkowania dotyczące otrzymania bezpłatnych usług prawniczych. Przede wszystkim obecnie wystarczy podpisanie stosownego oświadczenia o tym, że danej osoby nie stać na opłacenie porady prawnej. Tym samym zdecydowanie został poszerzony krąg osób, które mogą z tego skorzystać. Dodatkowo osoba korzystająca z takiej pomocy może być również objęta darmową mediacją.  Jest to sposób na polubowne rozwiązanie sporu. Prawnik w trakcie spotkania poinformuje również daną osobę o kosztach postępowania sądowego oraz ryzyku wynikającym ze skierowania danej sprawy na drogę sądową. Usługi prawne za darmo dotyczą także osób niepełnosprawnych, z trudnościami z poruszaniem się oraz komunikacją. W takiej sytuacji taka porada może zostać udzielona poza standardowym punktem oraz za pośrednictwem środków porozumiewania się na odległość.

Prawnik z urzędu

kancelaria frankowa Szczecin
kancelaria frankowa Szczecin

Osoba, która nie może sobie pozwolić na zatrudnienie prawnika za normalną stawkę godzinową lub inną jego pracy, może starać się o przydzielenie adwokata z urzędu. Taka osoba stanie się wówczas pełnomocnikiem, którego zadaniem będzie reprezentowanie danej osoby w postępowaniu sądowym. Ubiegać się o taką pomoc może każdy, ale oczywiście nie każdemu prawnik za darmo zostanie przydzielony. Wówczas należy złożyć oświadczenie o tym, że nie jest się w stanie ponieść kosztów wynagrodzenia adwokata lub radcy prawnego. W przypadku osób prawnych podobne oświadczenie dotyczy braku możliwości sfinansowania przez podmiot danego wydatku.

Konieczny jest w tym celu wniosek, który można złożyć razem z wnioskiem o zwolnienie z kosztów sądowych, chociaż nie jest obowiązkowe łączenie tych dwóch spraw. Kwestię tę rozstrzyga sąd, w którym to sprawa ma zostać wytoczona lub już się toczy. Sąd przychyli się do wniosku, o ile udział adwokata albo radcy prawnego jest naprawdę istotny dla sprawy oraz sytuacja materialna wnioskodawcy faktycznie nie pozwala na opłacenie pełnomocnika.

 

angielski niemiecki hiszpański szwedzki francuski