Aktywna tablica – nowy program rządowy
5 mins read

Aktywna tablica – nowy program rządowy

Ostania aktualizacja 9 września 2022

Aktywna tablica – nowy program rządowy, którego celem jest rozwój szkolnictwa polskiego oraz rozwój kompetencji uczniów i nauczycieli z zakresu technologii informacyjno-komunikacyjnej. Rozwój programu przypada na lata 2017 -1019 i kierowany jest do szkół podstawowych. Środki z programu przeznaczone są na zakup – tablic i monitorów interaktywnych, projektorów oraz nagłośnienia.

Sprzęt ten pozwoli na innowacyjne i nowocześniejsze nauczanie. Większości szkół na zachodzie posiada już tego typu, nowoczesny sprzęt. Jest to, zatem bardzo dobra inwestycja. Tylko w roku 2017 z programu „Aktywna tablica” skorzystało ponad 5528 szkół podstawowych w całej Polsce, co daje łączną kwotę 76 mln złotych dofinansowania. W 2018 roku liczba ta ma wzrosnąć. Program finansowany jest w 80% z budżetu państwa, a 20% to wkład własny organów szkół. Każda placówka powinna spełniać określone wymagania – m.in. powinna mieć dostęp do internatu na poziomie przynajmniej 30Mb/s, przenośny komputer wraz z całym oprogramowaniem, na jedną salę lekcyjną powinna przypadać jedna tablica/monitor, oraz przynajmniej jeden punkt dostępowy dla uczniów, którzy uczestniczą w zajęciach pozalekcyjnych.

Kto może ubiegać się o środki?

O środki w ramach dofinansowania do projektu „Aktywna tablica” mogą ubiegać się:

– szkoły podstawowe, publiczne i niepubliczne

– szkoły artystyczne, które realizują kształcenie ogólne z zakresu szkoły podstawowej

– publiczne szkoły podstawowe, które prowadzone są w zakładach poprawczych i schroniskach dla nieletnich

– szkoły i zespoły szkół, oraz szkolne punkty konsultacyjne – przy urzędach konsularnych, oraz przy przedstawicielach wojskowych i konsularnych RP, działające w ramach Ośrodka Rozwoju Edukacji Polskiej za Granicą

Szkoła będzie mogła otrzymać maksymalną kwotę – tj. 14tys.zł na zakup pomocy dydaktycznych.  

Co wchodzi w skład zestawu?

– tablice interaktywne, z projektorem lub bez

– projektor lub projektor ultrakrótkoogniskowy

– głośniki lub inne urządzenia pozwalające na przekazanie dźwięku

– monitory interaktywne dotykowe o przekątnej ekranu co najmniej 5.5 cali.

Cyfryzacja polskich szkół – dlaczego warto?

Prof. Moss, popularny brytyjski naukowiec, stwierdził: „(…)kontinuum, w którym technologia początkowo wspiera, później rozwija, a następnie transformuje edukację, ponieważ równocześnie z jej wprowadzaniem, nauczyciele stopniowo odkrywają możliwości, które niesie ze sobą technologia”. Zatem należy program ten rozpatrywać, jako krok w ewolucji edukacji, w świecie, który rozwija się bardzo szybko.

Główne zalety użytkowania tablic interaktywnych, to przede wszystkim zwiększenie tempa i skuteczności uczenia się, co poparte jest badaniami naukowymi. Ciekawe obserwacje przeprowadziła Brytyjska Agencja Komunikacji i Technologii w Edukacji (BECTA), stwierdzając tym samym:

– uczniowie, dzięki tablicy interaktywnej, zyskali kilka miesięcy nauki, przyswajając szybciej materiał z nauk ścisłych, niż ich rówieśnicy, którzy uczyli się według tradycyjnych metod,

– wzrosły umiejętności i tempo w zakresie tworzenia prezentacji interaktywnych z nauk ścisłych – m.in. z matematyki,

– klasy, które posiadały tablice interaktywne, przerabiały szybciej materiał, gdyż wzrastał ich poziom zainteresowania lekcją – dzięki efektom multimedialnym,

Można wymieniać wiele innych, pozytywnych aspektów korzystania z tablicy interaktywnej – zwiększenie koncentracji oraz większe zaangażowanie uczniów na lekcji, ułatwiona wymiana materiałów lekcyjnych między nauczycielami, możliwość użycia kolorowych wyróżnień itd.…

Badania te zostały przeprowadzone w 97 szkołach podstawowych

Aktywna tablica – nowy program rządowy
Aktywna tablica – nowy program rządowy

W Polsce wiele placówek przeszło z systemu tradycyjnego nauczania, decydując się na cyfryzację. Oczywiście działania te, przyniosły pozytywne skutki.  Dzięki zmianom szkoły świadczą lepsze usługi edukacyjne. Zaplecze techniczne, to niezbędne minimum, aby program mógł być całkowicie realizowany, ale kluczową kwestią jest ewolucja mentalna – w szczególności wśród nauczycieli i rodziców. Szkoła ma nie tylko za zadanie dostarczyć wiedzy, ale także kompetencji potrzebnych w życiu zawodowym. Cyfryzacja szkół, to krok w ewolucji edukacji. Poprzez taką formę nauki uczniowie uczą się efektywniej. Wsparcie nowoczesnych technologii, to duży krok do przodu w polskim systemie edukacyjnym. Dzieci w XXI wieku, już od urodzenia mają styczność z tabletami, smartfonami oraz innymi urządzeniami mobilnymi. O wiele prościej jest wzbudzić ich zainteresowanie nowym gadżetem, niżeli książką. Dlatego też, rozwiązanie w postaci tablic interaktywnych wydaję się dobrym pomysłem, w szczególności dla szkół podstawowych. Dzieci lepiej będą przyswajać wiedzę, gdyż tablica interaktywna, daje wiele udogodnień i wrażeń multimedialnych, dzięki czemu, jest godną następczynią tradycyjnej tablicy i kredy. Na zachodzie, praktycznie każda sala lekcyjna w szkole, wyposażona jest w nowoczesny sprzęt dydaktyczny. Dzieci nie korzystają już z tradycyjnych książek oraz zeszytów, lecz z tabletów. Tablica interaktywna jest też dużym udogodnieniem dla nauczycieli.

angielski niemiecki hiszpański szwedzki francuski