Jak legalnie zatrudnić pracownika z Ukrainy?
6 mins read

Jak legalnie zatrudnić pracownika z Ukrainy?

Ostania aktualizacja 31 stycznia 2024

Jak legalnie zatrudnić pracownika z Ukrainy? Pracownicy z Ukrainy są chętnie zatrudniani w Polsce. Ich zaangażowanie w pracę, sumienność i chęć nauki są coraz bardziej doceniane przez polskich pracodawców, dlatego też warto dowiedzieć się jak legalnie zatrudniać pracowników z Ukrainy.

Zatrudnienie pracownika z Ukrainy — formalności

Jeśli pracodawca chce legalnie zatrudnić pracownika z Ukrainy https://apsprofit.pl/dla-pracodawcy/pracownicy-z-ukrainy/ , musi wcześniej załatwić szereg formalności, które pozwolą takiemu pracownikowi na podjęcie pracy bez zagrożenia deportowaniem.

Pracodawca powinien się zatem na samym początku upewnić, że potencjalny pracownik posiada tytuł pobytowy (o który musi wystąpić sam pracownik), który pozwoli na podjęcie pracy. Kiedy upewni się, że jego przyszły pracownik przebywa na terytorium Polski legalnie oraz może w czasie pobytu podjąć pracę, pracodawca przechodzi do załatwienia niezbędnych formalności, by legalnie zatrudnić pracownika z Ukrainy.

Pracodawca, chcąc legalnie zatrudnić pracownika z Ukrainy https://www.linkedin.com/showcase/pracownicyz-ukrainy/, po pierwsze powinien posiadać: zezwolenie na pracę cudzoziemca albo zezwolenie na pracę sezonową lub wpis do ewidencji oświadczeń o powierzaniu pracy cudzoziemcowi. By uzyskać to ostatnie, pracodawca zgłasza się do PUP, gdzie składa odpowiednie oświadczenie. Następnie PUP rejestruje dane oświadczenie w ewidencji. Zazwyczaj dzieje się to w ciągu jednego dnia, jednak czasem może zająć to urzędnikom więcej czasu, zwłaszcza przed sezonem letnim, gdy takich zgłoszeń pojawia się więcej.

Zatrudnienie pracownika z Ukrainy — krok po kroku

Kiedy pracodawca uzyska wpis do ewidencji oświadczeń o powierzaniu pracy cudzoziemcowi, może przejść do załatwienia reszty formalności, niezbędnych do zatrudnienia pracownika z Ukrainy:

Jak legalnie zatrudnić pracownika z Ukrainy?
Jak legalnie zatrudnić pracownika z Ukrainy?

Po pierwsze: pracodawca musi podpisać z cudzoziemcem odpowiednią umowę, a wcześniej przedstawić ją przetłumaczoną na język ukraiński lub białoruski, tak by pracownik zrozumiał wszystkie zapisy umowne. Przy ustalaniu warunków zatrudnienia warto wspomóc się tłumaczem, który wspomoże jedna i drugą stronę umowy w jej zawarciu.

Po drugie: pracodawca musi skopiować dokument pobytowy cudzoziemca, by mieć pewność, że pracownik przebywa na terenie kraju legalnie i jego dokument pobytowy zezwala na podjęcie pracy.

Po trzecie: powierzyć pracę na warunkach spisanych w zezwoleniu lub oświadczeniu, ważne jest, by pracodawca, składając do PUP oświadczenie o powierzaniu pracy cudzoziemcowi zawrzeć wszystkie obowiązki, które będzie wykonywał pracownik z Ukrainy. Różnice pomiędzy oświadczeniem a umową mogą pracodawcy przysporzyć kłopotów.

Po czwarte: pracodawca ma także obowiązek zgłosić pracownika z Ukrainy do ubezpieczenia społecznego, jeśli ma to uzasadnienie w wybranej formie zatrudnienia. Kolejnym krokiem pracodawcy, podobnie jak w przypadku zatrudnienia pracownika z Polski, jest zgłoszenie go do ubezpieczenia ZUS oraz opłacanie składek emerytalno-rentowych, zgodnie z podpisaną umową.

Po piąte: zgodnie ze zmianami wprowadzonymi od 1 stycznia 2018 roku, pracodawca musi także dopełnić obowiązków informacyjnych, czyli przekazać informacje o podjęciu (najpóźniej w dniu rozpoczęcia pracy) lub niepodjęciu pracy przez cudzoziemca (w terminie 7 dni od daty rozpoczęcia pracy wskazanej w oświadczeniu).

Pracownicy z Ukrainy na sezon

Od stycznia 2018 obowiązuje też nowy typ zezwolenia na pracę dla pracowników z Ukrainy https://www.facebook.com/PracownicyzUkrainy24 — typ S, czyli zezwolenie na pracę sezonową. Dokument ten jest wystawiany przez starostę na wniosek pracodawcy i uprawnia do wykonywania pracy w podklasach uznanych za sezonowe przez 9 miesięcy w roku kalendarzowym. Po przyjeździe pracownika pracodawca jest zobowiązany do powiadomienia o tym fakcie PUP i zgłoszenia miejsca zamieszkania cudzoziemca. Po spełnieniu tych warunków zostanie wydane zezwolenie na pracę sezonową dla pracownika z Ukrainy.

W rozporządzeniu o pracy sezonowej dla pracowników z Ukrainy określono również podklasy, w których praca sezonowa może być podjęta, są to:

 • Uprawy rolne inne niż wieloletnie
 • Uprawa zbóż, roślin strączkowych i roślin oleistych na nasiona, z wyłączeniem ryżu
 • Uprawa warzyw, włączając melony oraz uprawa roślin korzeniowych i roślin bulwiastych
 • Uprawa tytoniu
 • Uprawa roślin włóknistych
 • Pozostałe uprawy rolne inne niż wieloletnie
 • Uprawa roślin wieloletnich
 • Uprawa winogron
 • Uprawa drzew i krzewów owocowych, ziarnkowych i pestkowych
 • Uprawa pozostałych drzew i krzewów owocowych oraz orzechów
 • Uprawa roślin przyprawowych i aromatycznych, oraz roślin wykorzystywanych do produkcji leków i wyrobów farmaceutycznych
 • Uprawa pozostałych roślin wieloletnich
 • Rozmnażanie roślin
 • Chów i hodowla bydła mlecznego
 • Chów i hodowla pozostałego bydła i bawołów
 • Chów i hodowla koni i pozostałych zwierząt koniowatych
 • Chów i hodowla owiec i kóz
 • Chów i hodowla pozostałych zwierząt
 • Uprawy rolne połączone z chowem i hodowlą zwierząt (działalność mieszana)
 • Działalność usługowa wspomagająca produkcję roślinną
 • Działalność usługowa wspomagająca chów i hodowlę zwierząt gospodarskich
 • Działalność usługowa następująca po zbiorach
 • Obiekty noclegowe turystyczne i miejsca krótkotrwałego zakwaterowania
 • Pola kempingowe (włączając pola dla pojazdów kempingowych) i pola namiotowe
 • Restauracje i pozostałe placówki gastronomiczne
 • Ruchome placówki gastronomiczne.

angielski niemiecki hiszpański szwedzki francuski